× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia

Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci i Młodzieży - Ośrodek Leczenia Uzależnień

Informacje o komórce

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria dzieci i młodzieży


AdresOpinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1